Światła

PSIeZ

PSIeZ

Woj

Podziekowania podziekowania


PSIeZ
Czy potrafisz udzielić pierwszej pomocy?

Czy potrafisz prawidłowo wezwać pogotowie?

Czy wiesz jak zachować się na miejscu wypadku?

Naucz się ratować ludzkie życie!

Ośrodek Szkolenia Medycznych Służb Ratunkowych zaprasza na szkolenie z zakresu "pierwszej pomocy przedmedycznej.

Od 18.01.2009r. każdy pracodawca, w myśl art.209 1§1, pkt2 Kodeksu Pracy, zobowiązany do wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy w firmie. Prowadzone przez nas kursy spełniają wymagania narzucone przez zmiany w Kodeksie Pracy.

Przyjmujemy zlecenia na szkolenie grup jak również pojedynczych osób. Używany przez nas program szkoleniowy posiada rekomendację Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej i jest zgodny z zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji.
Program szkolenia obejmuje: szkolenie teoretyczne w grupie 24 -32 osobowej; a także praktyczne w małych grupach 6 - 8 osobowych. Szkolenia prowadzone są w siedzibie organizatora przez zespół doświadczonych instruktorów. Nasi wykładowcy - ratownicy medyczni posiadają odpowiednie kwalifikacje, zgodne z Ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, to laureaci licznych mistrzostw w zakresie ratownictwa medycznego.

Każda osoba, która ukończy kurs powinna umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia: ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc, a w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie. Poruszane są także aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy w Polsce.
Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego kursanta i naukę w miłej i bezstresowej atmosferze. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 087 5662268 w.30